Đổi mới kiểm tra đánh giá

Chấm dứt dạy theo văn mẫu, đổi mới dạy học Ngữ văn cần bắt đầu từ giáo viên

Lê Thị Thùy Vinh - Trường ĐHSP Hà Nội 2 |

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn cần phải có những kỹ năng cần thiết để lựa chọn những ngữ liệu mở rộng, góp phần giúp học sinh phát triển năng lực đọc hiểu văn bản, tránh việc đọc chép, dạy học theo văn mẫu.

Thông tư mới của Bộ GDĐT: Không được phê bình học sinh tiểu học trước lớp

Bích Hà |

Học sinh tiểu học có thể lực tốt, phát triển sớm trí tuệ sẽ được học vượt lớp trong cấp học. Còn giáo viên được trao quyền mới là “tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường”. Đây là những nội dung mới trong Điều lệ trường tiểu học được Bộ GDĐT công bố ngày 14.9.