Đôi mắt của mẹ

“Đôi mắt”

HUỲNH DŨNG NHÂN |

“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời. Để nhìn đời và để làm duyên...”, lời bài hát ấy cứ lặng lẽ cất lên trong tôi khi nghĩ về đôi mắt của mẹ.