Độc quyền biên soạn sách giáo khoa

Càng tranh luận, càng thấy cần có nhiều bộ sách giáo khoa

Lê Thanh Phong |

Trước làn sóng chỉ trích về chất lượng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, GS Nguyễn Minh Thuyết - chủ biên sách này khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất kỹ”.

Đề nghị xóa độc quyền biên soạn và xuất bản sách giáo khoa

LÊ THANH PHONG |

Không ít phụ huynh tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM nháo nhác chạy khắp nơi để mua sách giáo khoa cho con ngay những ngày đầu năm học mới. Nhiều người lo lắng, cũng không ít người bức xúc, họ cho rằng, “nhà nước” đã không cung cấp đủ sách giáo khoa cho con cái họ học.