Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Các doanh nghiệp mong đẩy nhanh tiến độ mua, tiêm vaccine COVID-19

Ngô Khánh |

Các doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn được đẩy nhanh tiến độ mua và tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo kế hoạch.