Doanh nghiệp thuê dịch vụ đòi nợ

Dịch vụ đòi nợ thuê: Cảnh báo sự biến tướng

NGÔ NGUYÊN |

Những gì đã và đang diễn ra ở dịch vụ đòi nợ cho thấy 1 mối nguy khác liên quan tới trật tự xã hội.