Doanh nghiệp thời dịch

Kinh doanh trong dịch COVID-19: Giữ nhân sự hay giữ vốn?

Cường Ngô |

Startup ấp ủ trong 3 năm, vừa ra mắt được 1 tháng thì công việc kinh doanh bị dịch COVID-19 nhấn chìm. "Nghĩ một cách lạc quan, đây là quãng thời gian quý báu giúp chúng tôi lấy đà để chuẩn bị cho cuộc đua nước rút" - đó là triết lý kinh doanh của ông Nguyễn Xuân Bách - Founder & CEO Gitiho - startup đào tạo Tin học ứng dụng trực tuyến.