Doanh nghiệp ở Tiền Giang

Nhường cơm sẻ áo giữa đại dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp ở Tiền Giang trong năm 2020. Có một nơi, lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã nỗ lực giữ vững việc làm, ổn định đời sống cho gần 800 công nhân lao động (CNLĐ), đồng thời chia sẻ khó khăn với những CNLĐ của các đơn vị xung quanh và người dân địa phương.