Doanh nghiệp ngành xây dựng

Bất động sản khó khăn, ngành xây dựng cũng khó thở

Bảo Chương |

Cùng với thị trường bất động sản đi xuống, ngành xây dựng chịu tác động trực tiếp khi đầu tư công chưa đủ hỗ trợ, lãi suất ngân hàng ở mức cao.

Khó khăn vẫn đeo bám doanh nghiệp ngành xây dựng

Cao Nguyên |

Khó khăn về dòng vốn, chi phí, giá cả leo thang, thiếu nguồn nhân lực… đang tiếp tục trở thành gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp và nhà thầu xây dựng, buộc nhiều đơn vị phải chuyển từ tăng tốc sang “phòng thủ”.