Đoàn đbqh tphcm

Sửa 37 luật cùng lúc là rất khó

Nguyên - Hùng - Trung |

Cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có qui định liên quan đến quy hoạch tại buổi thảo luận ở tổ chiều 24.10, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết (TPHCM) cho rằng, sửa 37 luật cùng lúc là rất khó.