đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang

LĐLĐ Kiên Giang: Tăng cường chăm lo, tạo nền tăng tốc thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, hỗ trợ đúng lúc, thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua thách thức từ ảnh hưởng kép: Thời tiết cực đoan và dịch COVID-19.