độ tuổi kết hôn

Họ hàng trong phạm vi bốn đời có được kết hôn với nhau không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haimaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi và gia đình bạn gái có họ hàng đã đến đời thứ tư. Xin hỏi, chúng tôi có thể kết hôn với nhau không?

Phụ nữ có lấy chồng bằng tuổi có thực sự hạnh phúc không?

Mai Anh |

Một số ý kiến cho rằng, phụ nữ lấy chồng cùng tuổi sẽ dễ chia sẻ và cảm thông, dù có thiệt thòi...