Đồ chơi bạo lực

Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ lô đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực

Tô Thế |

Sản phẩm bị thu giữ là đồ chơi hình súng. Những loại đồ chơi mang tính bạo lực như thế này khi trẻ em tiếp xúc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành nhân cách, tâm lý của trẻ. 

Súng bắn càng đau có giá càng đắt trên phố Hàng Mã

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Súng bắn đạn nhựa, súng hơi, súng nước, cung tên caosu, đao kiếm... là các mặt hàng luôn trong tình trạng "cháy" trên con phố Hàng Mã (Hà Nội).