Đình công đúng luật

Khi nào người lao động được quyền đình công?

nam dương |

Xin hỏi, trong trường hợp nào thì người lao động có quyền đình công? Bạn đọc có email doanduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.