Điều lệ đảng

Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: “Vaccine mới” ngừa tiêu cực

Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) vừa có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, trong đó nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.  Văn bản này như một dạng vaccine mới có tác dụng ngăn ngừa tiêu cực trong xã hội.

Đồng chí Lê Văn Lương: Dấu ấn trong quá trình phát triển của Thủ đô

M.A |

Suốt 10 năm (1976-1986) liên tục làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Văn Lương đã mang hết tâm trí cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28.3.1912- 28.3.2022), cùng nhớ về những đóng góp to lớn của đồng chí với Hà Nội.

Điều kiện để chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng?

thu phương |

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân. Xin hỏi, cần đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện gì thì chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng?

Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp. Một vấn đề được dư luận rất quan tâm là tại Hội nghị lần này Trung ương khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Từ ngày 5.7 đến ngày 8.7.2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Chương trình làm việc ngày thứ 3, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 7.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đề xuất nội dung, quy định phù hợp với thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng

VƯƠNG TRẦN |

Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được xem xét tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII.

LĐLĐ tỉnh Hoà Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Mạnh Cường |

Ngày 17.6, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII

Vương Trần (lược trích) |

Từ hôm nay, 20.10 đến 10.11.2020, 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ được công bố để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Đó là các văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Báo Lao Động lược trích giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ huyện Gia Viễn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Những kết quả này đã góp phần tạo nên bước chuyển mình tích cực trong hoạt động công đoàn (CĐ) trên địa bàn huyện thời gian qua, đồng thời tạo niềm tin đối với người lao động (NLĐ), với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Những sửa đổi đối với văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc

B.Q.T |

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đã đưa quyền lãnh đạo "tuyệt đối" của Đảng đối với lực lượng vũ trang vào Điều lệ Đảng.