Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

CĐ Công thương Hải Phòng hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Chiều 29.6, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tập huấn triển khai Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Sáng 12.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 cho đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố.