điều kiện nhận hỗ trợ

Người thuộc hộ nghèo ở Hà Nội có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ?

hoàng quỳnh |

Bố tôi là thương binh được trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và gia đình tôi là hộ nghèo của TP.Hà Nội. Nếu gia đình tôi được hưởng hỗ trợ do gặp khó khăn vì dịch COVID-19 thì bố tôi có được hưởng hỗ trợ đối với thương binh nữa không?  

Hợp tác xã vận tải bị ảnh hưởng do dịch có được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ?

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin về điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ. 

Lao động tự do làm việc về lĩnh vực nào được nhận hỗ trợ COVID-19?

ANH THƯ |

Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng, Hà Nội gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng là người lao động tự do.