Điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần

Công ty không đóng bảo hiểm xã hội có được nhận chế độ 1 lần không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Bị rối loạn huyết áp, có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?

nam dương |

Tháng 11.2021, tôi đủ tuổi hưu ở tuổi 55 + 4 tháng. Đến tháng 12.2020, tôi đóng bảo hiểm xã hội được 12 năm. Năm 2006, tôi phải nghỉ việc vì bệnh, sau đó đi làm trở lại cùng với bệnh rối loạn huyết áp. Tôi đã xin nghỉ việc tháng 1.2021, vậy tôi có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?