Điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, muốn rút chế độ 1 lần được không

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Đình Giang hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm, nay tôi muốn rút chế độ 1 lần thế nào?