điều kiện miễn giảm học phí

Con của bệnh binh đã qua đời có được miễn - giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email xuanvinhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Em là con bệnh binh mất sức lao động 62%, và bố em đã mất, vậy em còn được hưởng ưu đãi trong học tập và trong tuyển dụng không?

Cha bị tai nạn lao động, con có được miễn, giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenthiphucxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là công nhân bị tai nạn lao động. Chúng tôi có 2 con đang học trường trung học cơ sở thì có được miễn giảm một phần học phí hay không?