Điều kiện khám xét chỗ ở

Có được khám xét chỗ ở khi người dân vắng mặt?

phương dung |

Công an đã đến khám xét nhà và nơi làm việc của tôi khi tôi vắng mặt. Như vậy có đúng không?