Điều kiện kết hôn

Kết hôn với người mình không mong muốn

HIẾU NGÂN |

Không tuân thủ điều kiện kết hôn, kết hôn trái pháp luật có thể dẫn đến những tác động tiêu cực tới đạo đức, nhân cách, lối sống của con người, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình,…

Họ hàng trong phạm vi bốn đời có được kết hôn với nhau không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haimaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi và gia đình bạn gái có họ hàng đã đến đời thứ tư. Xin hỏi, chúng tôi có thể kết hôn với nhau không?

Người có quan hệ họ hàng có được kết hôn?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email tiendungx@xxx hỏi: Tôi và bạn gái yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chúng tôi mới phát hiện ra rằng cụ nội của bạn gái tôi là cụ ngoại của tôi. Nếu chúng tôi kết hôn thì có trái với pháp luật không?