Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email nhi19xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc hiện nay được quy định như thế nào?

Không trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thanhmanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thuộc đối tượng được trả trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc. Đến nay đã hơn 3 tháng, công ty vẫn chưa trả trợ cấp cho tôi. Nếu công ty không trả trợ cấp thôi việc thì công ty có bị xử phạt không?

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email vanvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công chức, xin thôi việc trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, thời gian làm việc được tính hưởng trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

Lao động người nước ngoài có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Tôi là người lao động nước ngoài đang làm việc ở TPHCM. Tôi ký hợp đồng cộng tác viên 6 tháng với công ty, sau đó ký hợp đồng lao động. Khi nghỉ việc tôi có được trợ cấp thôi việc không?

Tính thời gian trợ cấp thôi việc thế nào?

nam dương |

Tôi thử việc từ tháng 11.2018 đến tháng 12.2018, sau đó làm việc chính thức đến tháng 1.2021 thì nghỉ việc. Tôi có được trợ cấp thôi việc cho thời gian thử việc không?

Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Tôi làm việc có hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức từ tháng 1.2019 đến tháng 1.2021 và có 2 tháng thử việc từ tháng 11.2018 đến tháng 12.2018. Khi tôi nghỉ việc có được trợ cấp thôi việc không?

Nghỉ quá 5 ngày trong tháng có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Công ty tôi có người lao động tự ý bỏ việc liên tục 10 ngày sau đó xin nghỉ việc. Công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho người đó không?