Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế

Điều kiện để được thanh toán trực tiếp chi phí bảo hiểm y tế 2023

LƯƠNG HẠNH |

Người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT nếu thuộc một trong các trường hợp.

Mức hưởng bảo hiểm y tế tuyến tỉnh từ năm 2021 thế nào?

phương dung |

Tôi nghe nói từ năm 2021, thẻ bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh. Xin hỏi, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh bao gồm những đơn vị nào?