Điều kiện hoãn nhập ngũ

Những trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

phạm hằng |

Vừa qua, nhà tôi bị lũ cuốn trôi. Con trai tôi đến tuổi gọi nhập ngũthìcó được hoãn để ở nhà giúp gia đình hay không?

Tốt nghiệp đại học có được gọi nhập ngũ hay không?

phạm hằng |

Con tôi được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do đi học đại học. Hiện con tôi đã tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm. Con tôi có được tiếp tục gọi nhập ngũ không?