Điều kiện cấp sổ hồng

Mua nhà chung cư, ai có trách nhiệm làm sổ hồng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email mynanaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi mua chung cư trực tiếp từ chủ đầu tư và đã dọn vào ở nhưng chưa được cấp sổ hồng. Xin hỏi, ai có trách nhiệm làm sổ hồng cho gia đình chúng tôi?