Điều động bổ nhiệm nhân sự

Hà Nam điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam đã công bố loạt Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ chủ chốt như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình...

Tỉnh Bình Dương điều động bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở các địa phương.