Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam quyết tâm trở thành quốc gia tiên phong về tăng trưởng xanh

Vũ Long |

Phục hồi và phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững hiện đang là ưu tiên hàng đầu và là mục tiêu Việt Nam hướng tới.

Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba

Song Minh - Hải Nguyễn |

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dự và phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba, sáng 30.9 tại Hà Nội.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 4.7, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài - hợp tác hướng tới lợi ích chung”. 

Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2017: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đặng Tiến |

Sáng 12.12, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam và nhóm ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên.