Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

5 kiến nghị để doanh nghiệp không phải “trình bẩm”

Khánh Vũ |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) kỳ cuối 2018 tổ chức sáng 4.12.2018 tại Hà Nội, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đã nêu 5 kiến nghị của VCCI lên Chính phủ.