Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn và chiến lược

Cách mạng 4.0: Cơ hội tốt cho "đảo chiều" tư duy và hành động

L.HOA |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 vấn đề Việt Nam cần giải quyết để ứng dụng Cách mạng 4.0 vào phát triển tại Việt Nam.