Điểm xét nghiệm

Tìm không được điểm xét nghiệm, shipper đành huỷ đơn

KHÁNH LINH |

Hôm nay, 31.8, nhiều tài xế tại TPHCM xếp hàng dài từ 5 giờ sáng làm xét nghiệm COVID-19 để có "giấy thông chốt" đi giao hàng. Tuy nhiên, cũng có một số shipper không thể qua chốt vì không làm được xét nghiệm, dẫn đến phải huỷ đơn hàng.