Điểm sáng kinh tế TPHCM

Điểm sáng kinh tế TPHCM trong đại dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVD-19, kinh tế TPHCM vẫn tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ và thu ngân sách hơn 371.000 tỉ đồng.