Điểm mới trong điều lệ công đoàn khóa XII

Tập huấn điểm mới của Luật Lao động, Điều lệ Công đoàn tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Các nội dung chính được cập nhật đến đoàn viên là Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Luật Lao động sửa đổi năm 2019 với những điểm đổi mới có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động và phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tập huấn nghiệp vụ

Hải Anh |

Ngày 8.9, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020 khu vực miền Bắc.

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và  công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Tập huấn, triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Chân Phúc |

Sáng 17.6, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) đã khai mạc lớp tập huấn "Triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII" tại TP. Hồ Chí Minh.