điểm hẹn công nhân

Đồng Nai tổ chức chương trình trực tuyến Điểm hẹn công nhân năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình trực tuyến Điểm hẹn công nhân trong đoàn viên, người lao động năm 2022 tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) với hơn 200 đoàn viên công nhân tham dự trực tiếp. 

Điểm hẹn công nhân Đồng Nai: Vì bình yên cuộc sống của đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình trực tuyến “Điểm hẹn công nhân” nhằm tuyên truyền chính sách pháp luật, giải đáp các vấn đề đời sống... tới đoàn viên và NLĐ.

Điểm hẹn công nhân: Chuyên gia tư vấn cách gìn giữ hạnh phúc gia đình

MINH CHÂU |

Chiều ngày 27.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình trực tuyến “Điểm hẹn công nhân” tháng 6.2020 với khoảng 150 công nhân lao động Công ty Changshin VN (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tham dự.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Triển khai chương điểm hẹn công nhân tháng 6

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 27.6, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình trực tuyến “Điểm hẹn công nhân” tháng 6.2020, nhằm tuyên truyền chính sách pháp luật, giải đáp các vấn đề đời sống... tới đoàn viên và NLĐ.