Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng năm 2019

HN |

Trường Đại học Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn năm 2019. Mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 19,5 điểm.