điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điểm chuẩn báo chí cao ngỡ ngàng, thí sinh lo lắng đầu ra

Linh Chi - Hà Sơn |

Các ngành báo chí, truyền thông năm nay cũng chiếm một vị trí trong các ngành có điểm chuẩn đại học cao top đầu. 28,5 điểm thí sinh mới có thể đỗ khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn. Tương tự, 36,75 điểm (trên thang 40 điểm) mới đỗ chuyên ngành Truyền thông marketing Học viện Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tăng nhưng không nhiều

Linh Chi - Đức Thiện |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn năm nay sẽ tăng nhưng có thể sẽ chỉ tăng từ 0,5 - 1 điểm.