Dịch vụ spa

Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bắt đầu từ 12h ngày 15.10.2021.