Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign

Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign của Viettel chính thức được cấp phép

Mimi Trần |

Sản phẩm đáp ứng các quy định của chính phủ và đạt tiêu chuẩn châu Âu, đủ điều kiện để chuẩn bị cung cấp chính thức ra thị trường.