Dịch COVID-19 tại Bắc Giang

Bắc Giang: Công đoàn tăng cường phòng chống COVID-19 trong doanh nghiệp

Bảo Hân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong khu vực doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho công nhân lao động.

Bắc Giang: 100% người lao động tại doanh nghiệp có F0, F1 phải lấy mẫu xét nghiệm

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu cầu tất cả doanh nghiệp đã có ca F0, F1; các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung; các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao bắt buộc phải thực hiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Bắc Giang có 2 ổ dịch: Tăng cường bảo vệ lao động trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Ngày 10.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có công văn gửi các Công đoàn cơ sở về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đoàn viên, người lao động.