dịch bệnh tại Đà Nẵng

Thủ tướng yêu cầu sớm ngăn chặn dịch, không để lây nhiễm cộng đồng

Vương Trần |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng phải coi việc xử lý trường hợp nhiễm bệnh  COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất, cần tập trung chỉ đạo.