Địa điểm Đại hội thể thao toàn quốc

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra vào tháng 12

HOÀI VIỆT |

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 sẽ được diễn ra vào tháng 12 năm nay với địa điểm thi đấu chính là Quảng Ninh.