Địa chỉ mua Bảo hiểm y tế

Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan việc đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên và Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tra cứu toàn bộ thông tin về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Hiện nay, từ thông tin mã số Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế người lao động có thể tiến hành tra cứu thông tin đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bằng 3 cách dưới đây.

Quy định mới về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc cấp lại, đổi thẻ Bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin.

Mua thẻ Bảo hiểm y tế mới ở đâu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc tham gia, mức đóng, nơi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.