Di tích khảo cổ học quốc gia

Về Thái Bình khám phá Hành cung Lỗ Giang

Lương Hà |

Thái Bình - Hành cung Lỗ Giang được phát hiện vào năm 2014, tại đền Thái Lăng (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) là nơi thờ 7 vị vua Trần (từ vua Trần Anh Tông trở đi). Gọi là cung Lỗ Giang vì được xây dựng trên khu vực sông Lỗ Giang, khi phủ Kiến Xương được thành lập thì lấy tên phủ để gọi tên cung. Đến năm 2021, Hành cung Lỗ Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích khảo cổ học quốc gia.