Đi đầu chống dịch

“Đội cán bộ Công đoàn tình nguyện” đi đầu chống dịch COVID-19

Việt Lâm |

Xác định rõ, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 nguy hiểm hơn những lần trước rất nhiều, nên LĐLĐ huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) đã thành lập “Đội cán bộ Công đoàn tình nguyện” để hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng chống dịch.