Đề xuất học sinh nghỉ ngày thứ bảy

Đề xuất nghỉ học ngày thứ Bảy: Giáo viên vui mừng, ủng hộ

Đặng Chung |

Giáo viên không chỉ đồng tình mà còn mong đề xuất “học sinh được nghỉ học ngày thứ bảy” sớm thành hiện thực. Vì cả học sinh và giáo viên sẽ có thêm thời gian dành cho gia đình. Nếu thực hiện được, chính sách này thực sự có ý nghĩa với thầy trò vùng cao.

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Còn nhiều tranh cãi

Đặng Chung |

Đề xuất học sinh được nghỉ thứ Bảy của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều từ nhân dân, chuyên gia giáo dục. Dù đánh giá đây là ý tưởng hay, nhưng nhiều người còn băn khoăn về tính khả thi của đề xuất.

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Chất lượng giáo dục đâu phải ở chỗ học tăng ca, tăng ngày!

Thế Lâm |

Đề xuất cho học sinh phổ thông được nghỉ học ngày thứ Bảy đang gặp những ý kiến trái chiều. Nhưng nên xem rằng, sự bàn thảo đa chiều như vậy là bình thường.