Đề thi đáp án THPT Quốc gia

Tâm lý con phải học đại học, tuyển sinh nghề nghiệp gặp khó khăn gì?

Nhóm PV |

Hiện nay, cánh cổng trường Đại học đang mở rộng và nhiều gia đình vẫn còn tâm lý cho con đi học đại học. Điều này gây ra những khó khăn gì trong quá trình tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có những chia sẻ về vấn đề này.