Đế chế Mông Cổ

Phát hiện sửng sốt về thủ đô cổ Karakorum của Đế chế Mông Cổ

Nguyễn Hạnh |

Thủ đô Karakorum của Đế chế Mông Cổ thực sự lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, theo các nhà khảo cổ học - những người lập bản đồ đầu tiên của thành phố cổ đại.