Đề án tuyển sinh Đại học Ngoại thương 2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố đề án tuyển sinh 2022

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, nhà trường tuyển sinh theo 6 phương thức.