Đề án ga Hà Nội

Chủ tịch TP Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội

PV |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội. Dự án đang trong quá trình lấy ý kiến và sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày phương án đề xuất tại không gian đi bộ Hồ Gươm.