dạy và học ngoại ngữ

Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công đoàn đi học

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã ký Kế hoạch về việc thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.