Dạy tiếng Việt cho trẻ em

Nội dung dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thuhuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một gồm những nội dung gì và có yêu cầu gì với giáo viên dạy học không?